ข่าว!

.......................................................................................................................

ทะเบียนนักเรียน
   
   
  ....โครงการตลาดนัดโรงเรียน ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 โดย
  จะมีการจัดตลาดนัดโรงเรียนขึ้นในตอนเช้าของเช้าวันพุธ ทุกวัน เพื่อส่งเสริมให้
  นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ และรักอาชีพค้าขายที่เป็นอาชีพที่สุจริต
  .....โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการฝึกให้นักเรียนรู้จักการลงทุน บริหารเงิน
  และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และให้มีกำไร
  และสามารถนำกำไรที่ได้รับนั้น มาจัดสรรให้เป็นธุรกิจที่มีความเจริญก้าวหน้า
  ต่อไป
  .....ดังนั้น จึงใช้เวทีในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน รู้วิธีการค้าขาย แปรรูป
  ทรัพยากร หรือการนำของที่ใช้แล้วและเลิกใช้ แต่ยังคมสภาพที่พอใช้ได้ นำมา
  จำหน่าย เพื่อให้เกิดเป็นรายได้
  โครงการนี้รับผิดชอบ : คุณครูทองปักษ์ น้อยสันเทียะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  .................................: คุณครูสายรุ่ง พิกุลศรี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  ................................: คุณครูสุรัช ตราดธารทิพย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
     
     
     
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting