ข่าว!

ทะเบียนนักเรียน
 
  ภาำษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปศึกษา
  การงานอาชีพฯ
     
 
 
...คนส่วนใหญ่มักจะไปหาหมอ เมื่อตนเองเป็นโรคแล้วมีอาการ เช่น ไข้สูง การไปหาหมอฟัน ก็เช่นเดียว
กัน มักจะไปหาเมื่อมีอาการแล้ว เช่น ปวดฟัน ซึ่งขณะให้การรักษา มักมีอาการเจ็บปวด จึงมักจะได้รับการ
ต่อต้าน ขัดขืน โดยเฉพาะจากเด็กๆ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า โรคฟันทั้งโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ
ป้องกันได้ วิธีการป้องกัน มีตั้งแต่การแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน และ
การพาลูกไปพบทันตแพทย์ เด็กตั้งแต่แรกเกิด ควรได้รับการดูแลรักษาความสะอาดของช่องปาก โดยการ
เช็ดเหงือกและอวัยวะอื่นๆ ในปากด้วยผ้าชุบนํ้าสะอาด อย่างน้อยวันละครั้ง เมื่อเริ่มมีฟันขึ้นมาในช่องปาก
ก็ให้เช็ดฟันนั้นด้วย และเมื่อมีฟันกรามนํ้านมขึ้น ก็เริ่มหัดให้เด็กแปรงฟันได้

นายธีระพล โสพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
     
   
   
   
   
   
   
 
       
       
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๑ pdf
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ pdf
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๑ ptt
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๒ ptt
 
  แผนการสอนบูรณาการ Intel zip
       
 
 
 
 
 
 
   
     
   
     
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting