ทะเบียนนักเรียน
   
 
 
 
 
 
 

เด็กหญิงมัฌชิมา โอชา ประกวดคัดลายมือได้ระดับทอง ของ สพท.ตราด

 
นายสมศักดิ์ ชัยเชียงเอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายสุรินทร์ พนมทม
ผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กชายไพรัฐ ภิญโญยิ่ง
เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญ
 
เด็กชายอารุณ กระต่ายจันทร์
เด็กชายยุทธภูมิ ยันรัมย์
เด็กชายนพเก้า ถาวรชน
เด็กชายสมภพ ภักดี
เด็กชายอนุสรณ์ กระต่ายจันทร์
เด็กชายสุริยะ เกษ๊
เด็กหญิงวรรณิภา สุขัง
เด็กหญิงสายวรุณ แสงสว่าง
เด็กชายพงษ์ดนัย ไทรทอง
เด็กชายพิพัฒน์ จิตวรวงศ์
 
 

 
เยี่ยมเว็บมาสเตอร์ : http://Krokalasin.6te.net
นายสมจิตร เวียงสีมา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ รุ่น ๒
Kroonplan_Namo@hotmail.com

IP Address ของคุณคือ
web site counter
 
ตรวจนับผู้เข้าชม Online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WindowsServer2000
kenji@Administrator
 
 
   
 
เด็กหญิงมัฌชิมา โอชา ชื่อเล่น ผักกาด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
การประกวดแข่งขันคัดลายมือ โคงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
ณ ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนเนิืนทราย
 
   
 
รูปภาพ รายละเอียดโหลดมาไม่ครบ กรุณากดปุ่ม F5 ที่แป้นพิมพ์ ครับ!
 
 
  .....สวัสดีคะนักเรียนที่น่ารักทุกคน วันนี้คุณครูตุ๊กตาดีีใจมากที่ได้มาพบประกับนักเรียนที่
หน้าเว็บของโรงเรียน คุณครูตุ๊กตาเองก็ไม่มีอะไรมากนัก นอกจากการเป็นห่วงเรื่องการสอบ
ปลายภาคเรียน และการสอบ NT ของนักเรียน คุณครูตุ๊กตาก็ขอเอาใจช่วยให้นักเรียนทุกคน
ฝ่าฟันเอาชนะบททดสอบนี้ไปได้ด้วยดีทุกคน นะคะ
.....และอีกเรื่องหนึ่งที่คุณครูตุ๊กตา ขอดเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนช่วยกันก็คือ การรักษามารยาท
และความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงเรียนให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เพราะเราคือโรงเรียนในฝัน
ซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนจะมีผู้มาเยี่ยมโรงเรีียนของเรา ซึ่งเราต้องคงสภาพของในฝันให้ดีที่สุด
นางสาวทิวาพร ทศดารา ตำแหน่ง พนักงานราชการ ( ครูประจำชั้น ป.๔ )
 
 

วันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
..........ศูนย์เครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือขึ้น ที่โรงเรียน
บ้านคลองเจ้าี่เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรักความสามามััคคี รู้จักทำงานเป็น
หมู่คณะ ซื่อสัตย์ ประหยัดอดทน รูู้้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
<<ดูภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ>>

ผู้อำนวยการศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์
.....ผู้อำนวยการเดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ของประเทศสิงคโปร์พร้อมด้วย คณะที่ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการศึกษา จำนวน ๑๐ โรงเรียน <<ผอ.ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ >>
 

 

 
 

 


 
    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สคูลไทยแลนด์ เนื้อหาสาระ สำหรับโรงเรียนและนักเรียน
[] ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
[] สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
[] e-book สทร.สพฐ.
[] สสวท.
[] วิชาการดอดคอม
[] บ้านไทยกู้ดวิว
[] EduZones
[] www.scithai.com
[] ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
[] คุณครูดอดคอม
[] เด็กไทยสุขภาพดี
[] เด็กไทยทำได้
[] krusakon.com
[] Intel Teach to the Future
[] ความรู้ด้านสุขภาพ
[] E-learning เรื่องเอดส์
[] แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
เงินทองของมีค่า
    e-Learning เงินทองของมีค่า ให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน ช่วงชั้นที่ 1 - 4
SHOOLNET THAILAND
    คลังความรู้บนเว็บไซต์ [ Digital Library] ที่รวมสาระการเรียนรู้มากมาย สำหรัยเยาวชน ครู อาจารย
GURU ONLINE
    การเรียนการสอนบนเครือข่าย อีก ทางเลือกหนึ่ง ของ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
    ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือ ข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ ที่ ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้
เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง
80 พรรษา
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
     มุ่งส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับพัฒนาตามวัย

โรงเรียนอนุบาลเกา่ะกูด
๑๓๐ หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านคลองหินดำ ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๙-๕๒๕๗๔๙
ติดต่อเรา Kenji_Sdc@hotmail.com : WindowsServer 2000
Free Web Hosting